FANDOM

8.471 Páginas

Pagina der Tirant lo Blanch

Página der Tirant lo Blanch al que ze puéh vé como l'ehcritó dize doh veceh que ehtá ehcrita en lengua balenziana.

Er balenziano eh una lengua ablá'n la Komuniá Balenziana, tié una literatura propia, ihtoria i eh una d'lah lenguah d'Ehpanya.

Er balenziano z'orihinó'er latín burgà durante'r perió d'Al-Andalus. Poko a poko hue kambiando, kohiendo importanzia ahta ke yegó Haime I pa'unì'r Reino' Balenzia a la Korona d'Aragón.

Tubo zu ziglo d'oro kon ehkritoreh komo Ausias March o Joanot Martorrell

Una zita en la ke la lengua balenziana era menzioná i ademáh diferenziá'er katalán eh ehta:

"...perque yo, a manament del vostra senyoria, ell tret de lati, en NOSTRA VULGADA LENGA MATERNA VALENCIANA axi com he pogut, jatssessia que altres l'agen tret en LENGA CATHALANA..."[1]

Referenziah Editar

  1. Porke yo, a mandato'e buehtra zenyoría, lo pazo'er latín, a nuehtra kerida lengua materna balenziana azín como he podío, ya zea k'otroh l'ayan zakao'n lengua katalana.

Enlaces Editar

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.