FANDOM

8.471 Páginas

Ehta pàħina ehtà ehkrita nuna ortografja bażà ner martèh.
'e Noruega

Mapa'e Noruega

Norwega eh un pajh d'Uropa ubikao ar noroehte la penìnżula ehkandinaba. Komparte fronterah kon Żweżja, Finlandja i Rużja.

Er pajh ehtà dibidjo'n 19 rehjoneh ahminihtratibah ġamàh kondaoh i 434 munizipjoh.

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.